NTEC

NTEC

This brand was checked/updated on 23-08-2022 by F.NTEC by HNNY is een overzichtelijk en exclusief programma van zeer hoogwaardige interlinks en luidsprekerkabels. Het programma omvat uitsluitend monokristal kabel in combinatie met de best verkrijgbare en best geleidende connectors. Alle kabels worden in Nederland in eigen werkplaats geassembleerd, gebruikmakend van de best geschikte materialen. Alle relevante informatie over de toegepaste materialen, hun herkomst en specifieke eigenschappen wordt verstrekt. Verhullende en niet gestandaardiseerde terminologie en onvolledige informatie wordt vermeden.

NTEC by HNNY is a clear and exclusive program of very high-quality interlinks and speaker cables. The program only includes single crystal cable in combination with the best available and best conductive connectors. All cables are assembled in our own workshop in the Netherlands, using the most suitable materials. All relevant information about the materials used, their origin and specific properties is provided. Concealing and non-standardized terminology and incomplete information are avoided.