PrimaLuna EAT Tube KT88

PrimaLuna EAT Tube KT88

Limited edition Tube KT88 /1piece

PrimaLuna EAT Tube KT88
€ 590,00 413,00 Price include 21% VAT Price exclude VAT € 341,32
AVAILABILITYPROMO -30%
We have only 1 last tube available.
The maximum you can order is 1 tube.

De meeste buizen zijn -gelukkig- lang niet zo duur. Met name PrimaLuna buizen zijn heel betaalbaar, alleen al omdat we die buizen niet als verkoop artikel, maar als service artikel bestempeld hebben. Om de hobby betaalbaar te houden. Immers alles aangaande PrimaLuna staat in het licht van de meest maximale prestaties voor een zo betaalbaar mogelijk bedrag.

En die PrimaLuna/EAT buizen dan? Ja, dat is dus de bekende uitzondering op de regel. Bij diverse PrimaLuna distributeurs maakten we kennis met de EAT buizen en het is simpel, ze zijn indrukwekkend. Of zoals Sistrade in Zwitserland zegt: “In Zwitserland is de PrimaLuna geïntegreerde versterker met EAT buizen een 100% onverslaanbaar apparaat.”  Ricardo Franassovici van Absolute Sounds in Engeland, verwoordt het anders “EAT KT88 tubes are the Viagra for your  PrimaLuna!” Voor de kenners zou het effect dus duidelijk moeten zijn.

Omdat we Miss Jozefina van EAT al jaren kennen, omdat we ook haar EAT KT88 buizen in diverse versterkers toegepast hebben, leek het ons een leuk idee om 100 quad sets PrimaLuna/EAT KT88 te laten maken. En dat hebben we dus gedaan. Dus … voor dagelijks gebruik kunt U heel goed uit de voeten met de standaard, betaalbare buizen van PrimaLuna (en andere buizenmerken), maar voor een feestje, ja, voor een feestje kan een setje PrimaLuna/EAT KT88 misschien wel voor nieuwe hoogtepunten zorgen.

-----

Most tubes are -fortunately- not nearly that expensive. PrimaLuna tubes in particular are very affordable, if only because we have not labeled those tubes as a sales item, but as a service item. To keep the hobby affordable. After all, everything concerning PrimaLuna is based on the most maximum performance for the most affordable amount possible.

And those PrimaLuna/EAT tubes? Yes, that is the well-known exception to the rule. We were introduced to the EAT tubes at various PrimaLuna distributors and it's simple, they are impressive. Or as Sistrade in Switzerland says: “In Switzerland, the PrimaLuna integrated amplifier with EAT tubes is a 100% unbeatable device.” Ricardo Franassoci of Absolute Sounds in England, puts it differently “EAT KT88 tubes are the Viagra for your PrimaLuna!” The effect should therefore be clear to those in the know.

Because we have known Miss Jozefina from EAT for years, because we have also used her EAT KT88 tubes in various amplifiers, we thought it would be a nice idea to have 100 quad sets of PrimaLuna/EAT KT88 made. And so we did. So ... for everyday use you can get by very well with the standard, affordable tubes from PrimaLuna (and other tube brands), but for a party, yes, for a party a set of PrimaLuna/EAT KT88 can provide new highlights.