Van Gedempte Zuiderdokken naar Kunstdokken Zuid

Van Gedempte Zuiderdokken naar Kunstdokken Zuid

Nederlands book van Watererfgoed Vlaanderen

Van Gedempte Zuiderdokken naar Kunstdokken Zuid
20,00 Price include 21% VAT Price exclude VAT € 16,53
AVAILABILITY1 DAY
Dit boek is uitgegeven door Watererfgoed Vlaanderen, de koepelorganisatie van iedereen die in Vlaanderen bezig is met onze scheepvaart- en haventradities.
Vlaanderen is opgerezen uit het water. Antwerpen dankt zijn geschiedenis en rijkdom aan de Schelde en de haven. Vandaag is de Antwerpse haven in oppervlakte de grootste van de hele wereld en in maritieme trafiek de tweede van Europa. Het stadsbestuur is volop bezig met een ambitieuze herontwikkeling van het waterfront en de oude havenkwartieren, van Petroleum-Zuid langs de Schelde tot op het Eilandje. Water betekent in al deze verhalen herinnering en toekomstdroom, levensbron en inspiratie, openheid en vrijheid, attractie en rustpunt. De heropening van de historische Zuiderdokken staat in feite op de agenda sinds de demping ervan in 1968 en is sindsdien herhaaldelijk aangekondigd. In het Antwerps Watererfgoedmanifest uit 2009 is de heropening nogmaals gevraagd door ca. 40 scheepvaart-, haven- en erfgoedorganisaties. Ook de bewonersvereniging OpenZuidOpen, de jonge denktank Antwerpen Hogerop, vele beleidsmakers en ondernemers en last but not least duizenden gewone Antwerpenaars wensen de heropening. In het boek worden de argumenten voor de heropening samengevat en wordt een concreet inrichtingsplan ontvouwd. Het plan Kunstdokken Zuid beoogt de historische identiteit van het Zuid als haven- en kunstwijk een hedendaagse interpretatie te geven, waarin watererfgoed, hedendaagse kunst & cultuur en een gevarieerde stadsbeleving op een kwalitatieve manier samengaan.